wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

เกี่ยวกับโครงการ U2T

    วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 3 ตำบล ในจังหวัดยะลา ได้แก่

wrapkit
wrapkit
wrapkit

เลขที่ 2 สุขยางค์1 
อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
073216646-7
http://www.ycc.ac.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2021 YALA COMMUNITY COLLEGE